Personalesupport

Act Vikar & Rekruttering     31 31 37 31     info@actvikar.dk

Personalesupport:

 

Har din virksomhed brug for sparring omkring ledelse og personalejura eller praktisk hjælp til at løse opgaver inden for personaleområdet, så kan du outsource opgaverne til os.


 

Ansættelseskontrakt

Personalehåndbog

Introduktionsplan

Medarbejdersamtalesystem

Arbejdspladsvurdering

Outplacement -  forløb


Dine fordele:

 

  • Du betaler kun en timepris og slipper for de faste omkostninger, du ville have til egen personalemedarbejder
  • Du kan bruge mere tid på kerneområderne
  • Et større fokus på medarbejderne skaber gladere og mere effektive medarbejdere

Personalesupport - din eksterne personaleafdeling